Njordr

Selskapets partnere, ansatte og rådgivere har lang erfaring innenfor energi- og industrisektoren.

Njordr er i rask vekst

 På utviklingssiden er vi i dag seks senior medarbeidere med solid bakgrunn fra viktige roller i industrien, departement og selskaper som Hydro, FMC, Statoil, Norsk Vind og Statskog. Selskapet har en godt tilpasset organisasjonsstruktur for utbygging og drift av vindkraftprosjekt med noen av Nordens ledende eksperter på laget. Hydros inntreden i selskapet har gitt ytterligere næring til Njordrs slagkraft og vekstambisjoner.

Dyktige, seriøse og nytenkende potensielle medarbeidere som liker å tenke utenfor boksen og med erfaring fra vindkraft er velkomne til å ta kontakt for en diskusjon om nye spennende muligheter i Njordr. 

Grunnlegger og partner, Daglig leder – Tore Ivar Slettemoen

 

Slettemoen har lang fartstid fra norsk og internasjonal teknologi- og forretningsutvikling. Både på investor og gründer siden og fra store ledende selskaper. Han kom inn i Norsk Vind Energi som finansiell rådgiver i 2014 og ble samme år medeier og ledende partner med ansvar for forretningsutvikling, finansiering, bygging og drift av vindkraftprosjekter samt å bygge opp en organisasjon. I løpet av hans fire år i selskapet skjøt utviklingen fart for alvor, med utvikling og bygging av fem av Norges største vindprosjekter med solide økonomiske resultater. 

Egersund Vindpark ble prosjektert, finansiert og bygget med innovativ gjennomføringskraft i alle ledd. 

Bjerkreimklyngen bestod den gang av fem ulike vindkraftprosjekter med kompliserte eierstrukturer og uavklart nettilgang. 100% oppkjøp av fire av vindparkene ble gjennomført, og en optimalisert nettløsning ble utviklet sammen med Statnett. En sterk organisasjon for utbygging og drift kom på plass, og gode teknologiske løsninger sammen med optimale finansielle og juridiske strukturer la grunnlaget for bærekraftige prosjekter med lav risiko. Dette var også det som skulle til for å tiltrekke seg store og anerkjente pensjonsfond på eiersiden og kraftbrukere på kjøpersiden. De fire vindparkene i Bjerkreimsklyngen vil være i full produksjon i løpet av 2019 og 2020. Utvikling, bygging og drift av disse vindparkene bidrar også med betydelig verdiskapning for lokalt næringsliv, bønder, grunneiere og kommuner i Bjerkreims- og Egersund regionen

Slettemoen er fortsatt medeier i Norsk Vind, men er fra mars 2018 fulltidsengasjert i Njordr. Han er en innflytelsesrik bransjeaktør og aktiv investor med bred kontaktflate mot den internasjonale finans- og vind- industrien, regulerende myndigheter, finansinstitusjoner og bransjeorganisasjoner, der han er en pådriver for vindkraft som virkemiddel i norsk fornybarbasert industriutvikling. Slettemoen er sivilingeniør i maskin fra NTNU samt har en mastergrad i finans og markedsføring fra Northwestern/Kellogs i USA.

Medgrunnlegger og Partner, Styreformann - Torstein Dale Sjøtveit

Sjøtveit har tidligere en lang karriere i Norsk Hydro bak seg. I Hydro arbeidet han i hovedsak innenfor olje og gass-, og aluminiumsområdet. Han var konserndirektør med globalt ansvar for oppstrøm aluminium (bauxitt, alumina, smeltere og støperier) da han forlot Hydro i 2008 og ble administrerende direktør i Aker yards før de ble en del av sør koreanske STX. I perioden 2009 til 2016 var Sjøtveit konsernsjef i Sarawak Energy, et fullintegrert energi selskap i Malaysia. Sarawak Energy har totalansvar (kraftproduksjon, transmission, distribusjon og retail) for utvikling og leveranse av strøm til 2,5 mill. innbyggere i Sarawak på Borneo.  Under Sjøtveits ledelse tredoblet Sarawak Energy omsetning og resultat fra 2009 til 2016, med salg av kraft som øket fra 4,7 TWh til over 20TWh i perioden. 

Norden står foran en omfattende utbygging av vindkraft for å nå klimamalsettingene. Njordr as er et heleid norsk selskap som tar sikte på  å bli en av de fremste aktørene i dette markedet.

Statsråd Ihlens vei  13 B

N-1465 Strømmen 

Copyright © 2018 Njordr.com. All rights reserved.