Njordr Windpower Partners.

Ledende aktør i utbyggingen av nordisk vindkraft

Norden står foran en omfattende utbygging av vindkraft for å nå klimamålsettingene gjennom elektrifisering av energimixen.

Njordr as er et heleid norsk selskap som tar sikte på  å bli en av de fremste aktørene i dette markedet.

NJORDR

Njordr engasjerer seg i etablering av nye vindparker på steder i Norden der vind og areal ressurser ligger til rette. Gjennom utvikling, bygging og operasjon av vindparkene skal vi bidra til ny fossilfri kraftforsyning til gode for norsk industriutvikling, lokal verdiskapning og varige arbeidsplasser.

Solid

Norske elere med solid industribakgrunn og god kapitaltilgang. Nøkkelpersonene har stått sentralt i utvikling, finansiering og bygging av noen av Norges største vindparker og i norsk industri generelt. I juli 2018 kjøpte Hydro seg inn i Njordr med en 34% andel (Lenke).

Samarbeid

Vi søker samarbeid med norske kommuner, lokalsamfunn og grunneiere om lokal verdiskapning. Vi vil sikre langsiktige inntekter for kommuner og grunneiere, og legge til rette for lokale arbeidsplasser og infrastruktur forbedringer.

Verdiskaping

Vi samarbeider tett med Norsk Industri, finansnæringen og myndighetene. Gjennom rikelig og langsiktig tilgang på fornybar kraft på konkurransedyktige vilkår vil vi bidra til ny og bærekraftig industriutvikling i Norge.

KONTAKT OSS

Vi vil gjerne høre fra deg! Vennligst fyll ut dette skjemaet så vil vi kontakte deg.

 

Norden står foran en omfattende utbygging av vindkraft for å nå klimamalsettingene. Njordr as er et heleid norsk selskap som tar sikte på  å bli en av de fremste aktørene i dette markedet.

Statsråd Ihlens vei  13 B

N-1465 Strømmen 

Copyright © 2018 Njordr.com. All rights reserved.